Blijf op de hoogte! Volg ons op Facebook en Twitter @DremptseKermis

Deelnemen aan de optocht

Elk jaar is er weer een optocht welke van Voor-Drempt naar de kermis in Achter-Drempt gaat. Iedereen groot of klein kan aan deze optocht meedoen. De optocht wordt voorafgegaan door de tamboer-maître en de vendeliers, de bielemannen, muziekvereniging Olden Keppel/De Eendracht, de kapitein, de officieren en het koningspaar en muziekvereniging VSM uit Aalten die ook dit jaar weer haar medewerking verleent.

Voor deelname aan de optocht kun je je uiterlijk 1 week voor de kermis op geven via:

E-maildres: optochtcommissie@dremptsekermis.nl

Dremptse Kermis